Vayy bee, Çaðatay benim liseden arkadaþým. Ýzciyken beraber ne güzel kamplar yapmýþtýk onunla. Beraber Iron Maiden dinlerdik. :) Yenimahalle gençlik merkezindeki uyduruk gitarlarla ilk çalýþmaya baþladýðý günü, elinde balmumu topu parmaklarýný güçlendirmeye çalýþýþýný sanki dünmüþ gibi hatýrlýyorum. Üniversite zamaný gelince yollarýmýz ayrýlmýþtý. Ýzmir de okuduðunu biliyordum. Üniversitenin ilk yýllarýnda bir kaç kez görüþmüþtük. Sonra yollarýmýz ayrýlmýþtý. Bilgisayarla ilgili bir iþ yapacaðýný ve nette izini bulabileceðimi tahmin ediyordum. Bugün bir google aramasý sýrasýnda kanserden ölen bir "Çaðatay Çaðalý" buldum. ama içimden dedim. baþkasýdýr. Daha gencecik çocuk :) bu deðildir kesin dedim. ancak. malesef eski dostum belki 18-19 sendir görmediðim arkadaþým Çaðatay çýktý bu Çaðatay. ama lisedeki ideallerini gerçekleþtirdiðini bilmek, þarkýlarýnda sesini tekrar duymak güzeldi dostum. Hoþçakal.

Tümer


 

Çağatay için bu mesajı yazan kişiye aşağıdaki form aracılığıyla istediğinizi yazabilirsiniz.

Ad :
Eposta :
Mesaj :