Hiç bir þey deðiþmedi baþlangýcýndan bu güne dek, tanýdýðým nadir güzel insanlardan biri olman fikri içimde. Dün vardýn; bu gün de halen anýmsýyorum seni, seninle birlikte geçirdiðimiz mesai anlarýný, çalýþmalarýmýzý, Engin Deniz ile kapýþmalarýný, irc de yazýþýrken diðerleri ile içten kýs kýs gülüþlerini. Ve halen inanmak istemiyorum senin aramýzda olamadýðýna. On iki yýldan sonra halen bu siteye girip buraya bir seyler yazma ihtiyacý hisediyorsam... Huzur içinde yat kardeþim. Biz; seni sevenler, her an seni yad eder olacaðýz.

Bacus


 

Çağatay için bu mesajı yazan kişiye aşağıdaki form aracılığıyla istediğinizi yazabilirsiniz.

Ad :
Eposta :
Mesaj :