Slm, Çaðatay. ne olmuþ bilmiyorum sana yazdýðým mesajlara? belki, gönderirken aklýmý yitirmiþimdir? son zamanlar bildiðin gibi çok zor. her akþam konuþuyoruz ya... artýk buraya dayanamýyorum. sanýrým gerektiði kadar sabrettim. bir insaný, bir Tanrý, kendi isteði dýþýnda, sevdiðinden ayýrýp, bu kadar, böyle hapse koyar mý?... geçmiþ ve gelecek gerçekten iç içe mi Çaðatay? seni çok özledim. huzur içinde ve iyi olmaný istiyorum. aklýmý yitirmemek ve her günü geçirmek için her gün tek tek çok çabalýyorum. ama, sen biliyorsun. yoksun... ve dünya, bnm için çok boþ.

evrim


 

Çağatay için bu mesajı yazan kişiye aşağıdaki form aracılığıyla istediğinizi yazabilirsiniz.

Ad :
Eposta :
Mesaj :