Merhaba Çaðatay, Seni malesef bireysel olarak tanýmýyorum. Benim adým da Çaðatay olduðundan kendimle ilgili bir araþtýrma yaparken bu sayfaya denk geldim. Özgeçmiþini okudum. Bende bilgisayar mühendisliði bölümü bitirdim ve þu sýralar piyano çalmakla uðraþýyorum. Ýþ hayatýna atýldým Nedense sende kendimi buldum, sen ilk besteni yaptýðýnda ben 1 yaþýndaymýþým. Kim bilir belki de senin bayraðýn artýk bana geçmiþtir. Hayat böyle garip, anlamadýðýmýz baðlantýlarla dolu. Keþke tanýsaymýþým seni. Mekanýn cennet olsun.

Çaðatay


 

Çağatay için bu mesajı yazan kişiye aşağıdaki form aracılığıyla istediğinizi yazabilirsiniz.

Ad :
Eposta :
Mesaj :