çaðatayý hiç yüz yüze tanýma ya da gerçekte sesini duyma þansým olmadý. esma hanýmýn yazýsýný okudum ve siteye girdim. Tüm þarkýlarýný dikkatli dinledip ve açýkçasý çok etkilendim. Annesine ve sevdiklerine bir kaç satýr yazmak ve düþüncelerimi paylaþmak istedim. Allahtan size sabýr diliyorum. Dilerim çaðatayýn þarkýlarý dillerden dillere gezer ve herkes onun þarkýlarýný dinleyerek ders alýr hayattan. saygýlar

esra liceli biner


 

Çağatay için bu mesajı yazan kişiye aşağıdaki form aracılığıyla istediğinizi yazabilirsiniz.

Ad :
Eposta :
Mesaj :