1991 yýlýnda tanýdým kendisini, ÖSS + ÖYS sýnavlarýna hazýrlanýyorduk Zafer Dershanesinde. Hayat dolu, adam gibi bir adam dý kendisi. Allah ailesi ve sevenlerine kolaylýk versin ! Kendisine ise Allah rahmet eylesin !

Mehmet Öztürk


 

Çağatay için bu mesajı yazan kişiye aşağıdaki form aracılığıyla istediğinizi yazabilirsiniz.

Ad :
Eposta :
Mesaj :