Ben de çaðatay ý esma hanýmýn yazýsýndan sonra tanýdým. Keþke naSÝP OLSAYDI DA önceden tanýma þansým olsaydý. Þarkýlarý, þarký sözleri müzikler,klipler çok anlamlý ve beni benden alýp baþka diyarlara götürüyorlar.Facebookta paylaþýyorum çaðatay ýn þarkýlarýný ve herkes beðeniyor. çaðatay seni çok seviyoruz!

ayþe yýlmaz


 

Çağatay için bu mesajı yazan kişiye aşağıdaki form aracılığıyla istediğinizi yazabilirsiniz.

Ad :
Eposta :
Mesaj :