ben de deniyorum Jagatai. Sana söz verdiðim gibi. En son konuþtuðumuz gibi.. 2 dileðim var. Buraya gel.. kayýp olan bulunsun. Zamaný gelene kdr.. katlanmaya çalýþýp müziðinle yaþayacaðýz ve müziðini herkesle paylaþacaðým. Diðer þeyleri, konuþtuðumuz her þeyi yapmaya çalýþýyorum. Sensiz hayat çok zor.. rüyalar için tþk.ler.. seni seviyorum. hep sevdim ve sonsuza kadar seveceðim.. Þamandan þamana.. My Love is My God. Her þeye raðmen seni tanýma þansýna eriþmek, bana verilen büyük bir hediyeydi.. tþk ederim. Evrim

Evrim Gürel


 

Çağatay için bu mesajı yazan kişiye aşağıdaki form aracılığıyla istediğinizi yazabilirsiniz.

Ad :
Eposta :
Mesaj :